Foretagets kommersiella aktivitet

Varje ägare är skyldig att förse arbetstagaren med säkra arbetsförhållanden och att beskriva honom om de hotande farorna och farorna som uppstår genom tillhandahållandet av tjänster i en enda position. Herren måste tillhandahålla explosionssäker och brandsäkerhetsassistans och säkerhet.

En typisk anordning som används i området för att höja nivån för brandsäkerhet och explosionssäkra är ljud, även kallad ljud. De bör ge kända och starka akustiska varningar, som kommer att tala om överhängande faror, dvs att ändra skålens status.Ett stort urval av olika typer av akustiska enheter är ansvariga på vår marknad. Buzzers, multi-tone sirener, bok och gonger är användbara. Enheterna kan vara elektriska eller manuella. De flesta enkla modeller är inbyggda klasser. De har en ny storlek, form och dessutom ljudintensitet.Inbyggda elektroniska summer är mycket praktiska, som kan läggas i gropar som är ungefär 22,5 mm stora. Enheterna kännetecknas av ljudintensiteten i väggarna på cirka 80 dB. De är avsedda för läsning även under särskilt svåra miljöförhållanden.Flersonssiren har 8, 16 eller 32 olika toner samt ljusstatus, tack vare vilken det är möjligt att markera varningssignalen.Akustiska signaler skapas fortfarande i arbetets bakgrund. Särskilt i de större industrianläggningarna där risken för explosion eller brand är helt starkare än på andra platser. Fyrvärden är en drink från ämnena i informationssystemet om den tillhörande faran.