Sevardheter i lesser beskids real mount maple

Devotional Clone Administration som hänvisar till Wysowa i Limited Beskids insisterar på mycket relevanta pilgrimsfärdplatser för det ortodoxa samhället. Genomsnittet fortsatte därefter, när 1925 den transcendenta modern dök upp för fyra killar.Kapellet på Klon-direktoratet deltar redan i den ortodoxa församlingskyrkan i Wysowa. Idag åker ortodoxa och unikaner till Mansarda Jawor. Kapellet gynnades också dyrkan av dyrkaren 1929, och i Pokrit-ritualen offrades det ordentligt. Nära kapellet finns en fjäder, som vodka förmodligen är gjord av övermänskligt, vilket tar bort den dominerande.De arbetsintensiva strängarna för kapellet i Sophoria ägde rum efter andra världskriget. Efter borttagandet av Lemkos glömde hon att tjäna direkt distinktion, och analogien mellan dammen och Slovakien var att tillgången till den var komplicerad. Vad mycket - genom en smart säsong utförde kapellet bevakningsmöjligheterna som ett torn. Som ett resultat av det hundra år gamla utbudet, ritade jag bara en fresco av den heliga modern. När Lemkos började undertrycka Wysowa-regionen 1956 överlevde de viktiga observationer i kapellens återhämtning. 1969 köptes projektet och kapellet öppnades igen för oskaklig utlåning. För närvarande finns det en diablo känd plats för nimbusen, som pilgrimsfärden som drar hit i stort antal säger.